Kakovostne čistilne naprave ohranijo okolje za vaše potomce

Čistilne naprave so zasnovane za čiščenje in predelavo surovih odplak v različnih korakih, ki vključujejo razbijanje, filtriranje, usedanje, nadzorovano aerobno razgradnjo in kemično obdelavo. Kakovostne čistilne naprave ohranjajo okolje. Ena najpogostejših stvari, ki nam pride na misel v zvezi s človeškim odpadkom je, da ga odvržemo v kanalizacijo in pustimo vladi, da poskrbi zanj. Povprečna oseba, proizvede več kot 90 litrov odplak na dan. Zdaj nimamo več razkošja, da bi neobdelane človeške odpadke odlagali v morje in imamo omejen prostor za shranjevanje, zato se nastale odplake najprej očistijo in nato izpustijo. Postopek, ki se uporablja za sistematično čiščenje odplak so biološke in kemične metode. Medtem ko se sistem, ki se uporablja za čiščenje odplak, imenuje čistilna naprava.

 čistilne naprave

Čistilne naprave za čiščenje odplak so sestavljene iz mrežnega filtra, primarne komore, prezračevalne komore, razpršilcev, puhal, usedalne in klorirne komore. Skupaj obdelujejo in odvajajo odpadke v skladu s predpisi. Toda zakaj je treba to početi? Če odpadke izpuščamo v odprte vode, začnejo privabljati aerobne bakterije in se sami razgrajujejo. Ne samo, da posrkajo potrebni kisik iz vode, ampak povzročijo tudi široko razširjeno tveganje zdravstvene epidemije, če se izpustijo v naravo. Poleg tega niso vsi deli odplak biorazgradljivi ali ne potrebujejo enakega časa, da se razgradijo, zaradi česar je situacija še bolj zapletena. Velikokrat sledi nitratov, fosfatov in drugih organskih snovi, ki jih vsebujejo neobdelane odplake, povzročijo onesnaženje okoliških voda. Čistilne naprave to preprečijo.

Čistilne naprave so zasnovane in zgrajene tako, da najbolje ustrezajo potrebam objekta, pa naj gre za industrijo, hiše ali običajne kanalizacije v mestih. Shranjeno kanalizacijo je mogoče obdelati na dva glavna načina, kemično ali biološko. Za razliko od kemikalij, ki se uporabljajo v kemičnih čistilnih napravah, biološke naprave uporabljajo aerobne in aerobne bakterije za razgradnjo in razgradnjo odplak v preprostejši obliki. Postopek, pri katerem se odplake čistijo v bioloških čistilnih napravah z uporabo aerobnih bakterij, je znan kot prezračevanje. Čistilna naprava je sestavljena iz šestih večjih delov, fini mrežasti filter, primarna komora, prezračevalna komora, razpršilnik, usedalna komora in puhala zraka. Vse to vam uredijo mojstri in vi imate potem nobenega dela več.