ADR usposabljanje za voznike nevarnega blaga

Nekateri poklici zahtevajo posebno ravnanje na delovnem mestu, sploh če vsebujejo rokovanje z nevarnimi snovmi. Eden takšnih poklicev je tudi poklic voznika tovornjaka.

Za prevažanje nevarnih snovi se od voznika zahteva posebna usposobljenost za ravnanje s tovrstnimi snovmi. Usposabljanje ADR morajo opraviti poklicni vozniki, ki se na delu srečujejo tudi s prevažanjem nevarnega blaga. Z osnovnim tečajem bodo vozniki pridobili znanje za prevoz vseh vrst nevarnih snovi, razen eksplozivnih ter radioaktivnih snovi (razreda 1 in 7). Tudi za prevažanje nevarnih snovi v cisternah morajo posamezniki opraviti dodatno specialistično izobraževanje. Osnovno usposabljanje ADR lahko opravlja vsakdo, ki je dopolnil 21. let. Kljub temu, da lahko tovorno blago prevažajo tudi mladi vozniki, ki so dopolnili 18. let, lahko do 21. leta pri prevozu nevarnih snovi le sodelujejo kot spremljevalci, ne pa kot vozniki.

ADR

ADR usposabljanje je sestavljeno iz 18 učnih ur, pri katerih vozniki spoznajo vse, kar je o prevozu nevarnega blaga potrebno vedeti. Po koncu usposabljanja posameznik pridobi certifikat o ADR usposobljenosti, ki velja nadaljnjih 5 let. Po preteku tega časovnega obdobja (vendar v enem letu pred iztekom), mora voznik opraviti obnovitveno usposabljanje, ki traja 9 učnih enot. V izobraževalnem centru B&B izvajamo osnovno začetno ADR usposabljanje, specialistično usposabljanje za prevoz snovi v cisternah (za voznike, ki nevarne snovi prevažajo v kontejnerjih, pritrjenih ali snemljivih cisternah, baterijah posod), specialistično usposabljanje za prevoz snovi razreda 1 – eksploziva ter obnovitveno usposabljanje, tako osnovno kot specialistično.

ADR certifikat je mogoče pridobiti le v primeru, da je kandidat prisoten na teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja, pravilno pa mora izpolniti tudi 70% odgovorov pri pisnem preizkusu znanja.

Vabimo vas, da si ogledate termine poteka usposabljanja. Vsi termini običajno potekajo ob koncih tedna – četrtek, petek in sobota, v popoldanskih urah. Na ADR usposabljanje se lahko enostavno prijavite kar preko naše brezplačne telefonske številke, preko elektronske pošte ali elektronskega obrazca.